בצלאל אוחנה
עוסק פטור: 055636336
מושב אמונים 81, ד.נ. אבטח
טלפון: 0547383436

קבלה
מס': 
 


 

_______________       שולם: __________________
      במזומן בתאריך: 
שיק מס': בנק: ז.פ.: סכום:
שיק מס': בנק: ז.פ.: סכום:
_
תאריך:                                                                                 חתימה: